Bademcik ameliyatının riski var mıdır?

Piyasada var olan dezenformasyon yani medyanın, televizyonların yanlış bilgilendirmeleri özellikle bademcik ameliyatı konusunda büyük bir korku yaratmıştır. Ama gelişen teknolojiyle, özellikle anestezi cihazlarının çok gelişmesi, anestezi hekimlerinin daha bilgili hala gelmesi ve kullandığımız cihazların da iyileşmesiyle bu risk oldukça azalmıştır. Onun için korkuya mahal verilmemelidir. Hekimler bu durumlarda yol göstericidir, sonuçta çocukların tedavi kararlarını aileler verir. Bu durumda verilen bilgileri de iyi analiz etmekte fayda vardır, sonuçta hiç kimse çocuğunuza bir zarar vermek amacıyla yaklaşmaz. Doğru yerde, doğru şartların sağlandığı, altyapının yeterli olduğu yerlerde bu ameliyatlar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenle yapılmaktadır.