Bademcik ameliyatının riski var mıdır?

Piyasada var olan dezenformasyon yani medyanın, televizyonların yanlış bilgilendirmeleri özellikle bademcik ameliyatı konusunda büyük bir korku yaratmıştır. Ancak gelişen teknolojiyle, özellikle anestezi cihazlarının çok gelişmesi, anestezi hekimlerinin daha bilgili hala gelmesi ve kullandığımız cihazların da iyileşmesiyle bu risk oldukça azalmıştır. Bu sebeple korkuya mahal verilmemelidir.

Hekimler bu durumlarda yol göstericidir, sonuçta çocukların tedavi kararlarını aileler verir. Hiçbir hekim çocuğunuza zarar vermek amacıyla yaklaşmaz. Doğru yerde, doğru şartların sağlandığı, altyapının yeterli olduğu yerlerde bu ameliyatlar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenle yapılmaktadır.