Ani İşitme Kayıbı

Ani işitme kaybı, 3 günden kısa sürede oluşan, peşpeşe gelen 3 ses frekansında en az 30 dB işitme kaybı oluşmasıdır.

Ani işitme kaybı, senede yüzbin kişide 5-20 arasında görülür. 40’lı yaşlarda daha sık ortaya çıkmaktadır. Genellikle tek kulağı etkileyen bu durum, erkek ve kadını aynı sıklıkla etkiler.

Ani işitme kaybının sebebi nedir?

Ani işitme kaybının kesin olarak sebebi bildirilmemekle beraner, oluşumda suçlanan bazı sebepler bulunmaktadır:

  • Viral enfeksiyonlar: Viral enfeksiyonlar sonucunda sinirsel etkilenme ortaya çıkabilmektedir. Geçirilen bir viral enfeksiyon sonucunda (Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, herpes virüs, grip gibi) ani işitme kaybı ortaya çıkabilir.
  • Damar tıkanıklığı: İşitme ve dengenin merkezi olan iç kulağı besleyen damarsal yapılar çok narin, ince ve sayı olarak azdır. Kan pıhtılaşma bozukluğu ya da damarı tıkayacak herhangi bir neden sonucunda (Lösemi, emboli gibi) ani işitme kaybı görülebilir.
  • Otoimmün hastalıklar: Vücudumuzu korumakla görevli savunucu hücrelerimiz, vücudumuzdan olanla olmayanı ayırt etme özelliğine sahiptir. Bazen bu mekanizma bozulur ve vücut hücreleri de yabancı madde gibi algılanarak savaş açılır. İç kulağın bu durumdan etkilenmesiyle ani işitme kaybı oluşur.
  • Bakteriyel enfeksiyonlar: İç kulakta labirent adı verilen yapının bakteriyel enfeksiyonu ile ani işitme kaybı oluşur.
  • Tümörler: Kulak yapılarını, ya da işitme sinirinin beyine ulaşımındaki herhangi bir yerini etkileyen tümörlerde görülür (Meninjiom, hemanjiom, akustik nörinom gibi).
  • İlaçlar: İşitmeye kötü etkisi olan bazı ilaçlar (streptomisin, siklofosfamid, bazı idrar söktürücüler, sisplatin vb.) etkileriyle olur.
  • Travmalar: Ani işitme kaybı oluşturabilecek travmalar çok çeşitlidirler. Burada konu, iç kulak travmasıdır. Kafa travmasının yaratabileceği bir iç kulak travmasının yanısıra, sadece iç kulak yapılarının mukoza ya da zarlarında yırtık oluşturabilecek basınç değişiklikleri de ani işitme kaybı ile sonuçlanabilmektedir.
  • Metabolik hastalıklar: Şeker hastalığı, yağ metabolizması bozuklukları ve karbonmonoksit zehirlenmesi gibi)

Ani işitme kaybına nasıl tanı konulmaktadır?

İşitme kaybının ani gelişmesi şikayetiyle müracaaet eden hastanın öyküsünde üç günden kısa sürede gelişen işitme kaybı dikkat çekicidir. Bazen, işitme kaybının yanısıra, başdönmesi de eşlik eder. Yapılan işitme testinde peş peşe üç frekansta en az 30 dB işitme kaybı tespit edilir. Kan biyokimyasında metabolik ve etyolojik faktörler taranır. İşitme kaybı üç haftada düzelmezse MR ve tomografi ile ayrıntılı incelemeye gidilir.

Tedavi

Ani işitme kaybı ile ilk 10 günde müracaat eden hasta hiperbarik oksijen tedavisine alınır. Bu tedavide en iyi sonuçlar, ilk 48 saatte müracaat eden hastalarda alınmaktadır. 15 günün üzerinde gecikilmiş hastalarda başarı oranı çok düşüktür.

Bunun yanısıra, kanı sulandırıcı bazı ilaçlar, kortikosteroidler, karbojenler, yüksek molekül apırlıklı serumlar, vitamin ve idrar söktürücüler, koenzim Q gibi bazı tedaviler tek tek ya da kombine olarak uygulanabilmektedir.

Hastalığın seyrine etki eden faktörler;

a.Yaş: ileri yaş kötü belirteçtir.
b. İşitme kaybının şiddeti negatif etki eder.
c. Eşlik eden başdönmesi negatif etkilidir.
d.Damarsal risk faktörleri negatif etkilidir.
e. Eşlik eden şeker hastalığı, vb. gibi metabolik hastalıklar kötü etkilidir.

Ani işitme kaybında en önemli konu tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanmasıdırç Bu hastalıkta ne kadar zaman boşa harcanmışsa, tedaviye alınabilecek olan iyi yanıt ümidi o kadar azalmaktadır.